Гирудотерапия (лечение пиявками) М.Ю. Малков, А. Алифанов