Иммунитет и лекарства. Проф. Н.В. Шабашова – А. Алифанов